Tinnosbanen får kulturvernmidlerTinnosbanen får kulturvernmidler

- Skrevet 23.03.2020 av Kyrre Dahl

Bane NOR skal vedlikeholde Tinnosbanen for 7,5 millioner kroner i 2020. På planen står blant annet skogrydding og nytt treverk i planoverganger og gangbaner på bruer.


Gautespanget bru, FOTO: BANE NOR

Den fredede strekningen mellom Notodden og Tinnoset får midler fra Bane NORs budsjett for kulturminnevern. Midlene skal brukes på sikkerhet og verdibevarende vedlikehold.

– Vi er i gang med å kartlegge hvilke tiltak vi skal starte med for å få mest mulig ut av pengene. Deretter vil vi inngå kontrakt med en eller flere entreprenører som skal gjøre arbeidet i løpet av 2020, sier prosjektleder Lars Christen Kile.

En prioritert oppgave er å kontrollere tilstanden på stikkrenner, gjerder, murer, fjellskjæringer og tunneler. Hvis kontrollene avdekker akutte mangler, skal disse utbedres først. Andre aktuelle tiltak er å bytte treverk i planoverganger og reparere gangbanene på bruer. Bane NOR skal også felle skog og fjerne avfall langs banen.

Planen er å starte med kontrollene i løpet av våren, mens reparasjoner og opprydding utføres til sommeren og høsten.

– Banen bærer dessverre preg av at det ikke har gått vanlig togtrafikk her siden 1991. Vi har ikke kunnet prioritere denne strekningen på grunn av stort etterslep i vedlikehold over hele landet. Jeg håper de midlene som nå er satt av kan bidra et stykke på vei til å ta vare på Tinnosbanen, selv om det ikke er nok til å gjøre banen kjørbar for tog, sier banesjef Bjørn Ståle Varnes.

Tinnosbanen ble etablert tidlig på 1900-tallet for å frakte kunstgjødsel fra Hydros fabrikk på Rjukan til havna i Skien. Strekningen mellom Notodden og Tinnoset har status som UNESCO-verdensarv som en del av Rjukan–Notodden industriarv.

Kilde: Bane Nor - LES FLERE: TOGNYHETER

Følg oss på FACEBOOK eller: INSTAGRAMSISTE NYTT FRA REISEMEDTOG.NO:

COVID-19

På grunn av korona-pandemien fraråder UD reiser til alle land inntil videre. I tillegg har mange land stengt sine grenser og enormt mange tog er innstilt.

TA TOGET I:

Om denne siden


Anbefalt: Tips for Interrail 2019!


Info: Hvordan ta tog til Utlandet