Skifter ut kjørestrømmen på Kongsvingerbanen - reisemedtog.noSkifter ut kjørestrømmen på Kongsvingerbanen

31.05.2018 - skrevet av: Kyrre Dahl

Bane NOR har signert en kontrakt med Baneservice om utskifting av anlegget for togenes kjørestrøm på deler av Kongsvingerbanen.

Administrerende direktør i Baneservice Ingvild Storås (t.v.) og konserndirektør Vibeke Aarnes i Bane NOR. (Foto: Espen Sare)

Kontrakten med Baneservice gjelder for «strekning 1» på Kongsvingerbanen mellom Lillestrøm og Disenå, hvor det skal gjøres full utskifting av kontaktledningsanlegget (KL) med etablering av autotransformatorer (AT) inklusive svakstrøm og tele.

– Vi ser veldig fram til at arbeidene med KL AT kommer i gang på Kongsvingerbanen med god kvalitet og effektiv gjennomføring, sier Vibeke Aarnes, konserndirektør i Infrastukturdivisjonen i Bane NOR.

Fra gammelt til nytt

Strekningen skal fornyes med nye KL-master og AT-liner i topp av mastene. Prosjektet går ut på å bytte ut 67 år gammel kontaktledning og samtidig installere og sette i drift autotransformatorer.

Kongsvingerbanen har i dag utfordringer med gammelt kontaktledningsanlegg fra 1951 på strekningen Lillestrøm-Matrand. Ett av problemene med det gamle anlegget er returstrømmer på avveie. Resultatet av å fornye hele KL-anlegget blir en mer driftssikker jernbane og muligheten for å kjøre lengre og tyngre godstog.

Konseptet med AT-system går i hovedsak ut på at det bygges langsgående høyspentledere med 30 kV spenning langs hele strekningen. For hver tiende kilometer plasseres autotransformatorer i egne bygg/kiosker. Transformatorene bidrar til å mate effekten til togene som kjører på 15 kV som tidligere. Arbeidene starter 1. oktober 2018.

Kilde: Bane NOR - TOGNYHETERTA TOGET I:

Informasjon: Om denne siden


Anbefalt: Tips, Interrail 2019!