Slik er planene for nye Gol stasjonSlik er planene for nye Gol stasjon

- Skrevet 02.04.2020 av Kyrre Dahl

Gol stasjon skal få nye plattformer, overgangsbru med heis og nytt venterom. Dette er hovedtrekkene i forslaget som Bane Nor har lagt fram for modernisering av Gol stasjon.


FOTO: BANE NOR

Gol stasjon på Bergensbanen skal få en ansiktsløfting. Med planfri kryssing av sporet og universell utforming blir stasjonen sikrere og lettere tilgjengelig for alle.

– Vi er godt i gang med planleggingen og kan nå vise de første skissene av «nye» Gol stasjon. De gir et inntrykk av hvordan området kan bli seende ut når planovergangen er fjernet og ny overgangsbru er på plass, sier prosjektleder Ronny Winther i Bane NOR.

Planleggingen startet i 2019, og en teknisk detaljplan skal være klar høsten 2020. Denne blir så sendt videre til Jernbanedirektoratet for en avgjørelse om investering før byggingen kan starte.

– Når planovergangen blir fjernet, kan vi redusere ventetiden når to tog møter hverandre. Det gjør både gods- og persontrafikken mer effektiv, samtidig som området blir sikrere og lettere tilgjengelog for de reisende, sier prosjektlederen.

Den nye overgangsbrua som knytter sammen spor 1 og 2 vil komme rundt 30 meter vest for stasjonsbygningen. Brua får både trapper og heis og blir rundt 12 meter høy til toppen av heishuset. Ved spor 2 kommer et nytt venterom som erstatning for dagens leskur. I tillegg blir publikumsområdene fornyet til universell utforming med nytt informasjonsanlegg (skjermer, skilt og høytaleranlegg) , utemøbler og belysning.

Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2023. Framdriften avhenger av at investeringene blir vedtatt innen utgangen av 2020. – Vi har god dialog med Gol kommune og opplever at de ønsker prosjektet velkommen. Jeg håper at planene også faller i smak hos naboene og de reisende, sier Ronny Winther. Prosjektet legger til rette for det nye digitale signalsystemet som kommer på Bergensbanen om noen år.

Kilde: Bane Nor - LES FLERE: TOGNYHETER

Følg oss på FACEBOOK eller: INSTAGRAMSISTE NYTT FRA REISEMEDTOG.NO:

COVID-19

På grunn av korona-pandemien fraråder UD reiser til alle land inntil videre. I tillegg har mange land stengt sine grenser og enormt mange tog er innstilt.

TA TOGET I:

Om denne siden


Anbefalt: Tips for Interrail 2019!


Info: Hvordan ta tog til Utlandet