Flytoget kan bli et vanlig tog gjennom OsloFlytoget kan bli et vanlig tog gjennom Oslo

- Skrevet 05.06.2020 av Kyrre Dahl

I dag må du kjøpe en spesialbillett for å ta Flytoget til eller fra Gardermoen. Denne billetten er ikke gyldig på andre tog og omvendt. Men, en ny rapport foreslår å forandre på det.


Et VY-tog og et Flytog på Drammen stasjon - Foto: Flytoget

I tiden frem til ny togtunnel mellom Oslo S og Lysaker er på plass, etter planen midt på 2030-tallet, kommer kapasitetsutfordringene til å øke, gitt at trafikkøkningen fortsetter på samme måte som før koronautbruddet. Derfor har Jernbanedirektoratet utredet hvilke grep som bør tas for å gi flest mulig togpassasjerer et godt togtilbud i hovedstadsområdet både på kort og lang sikt.

Et av forslagene i den nye rapporten fra Jernbanedirektoratet er å integrere flytogtilbudet i det øvrige togtilbudet når Flytogets konsesjon går ut i 2028 – for å gi plass til det økende togtilbudet til og fra alle landsdeler, som også skal gå gjennom Oslo. Dette kan bety at Ruters billetter også blir gyldig på Flytoget. Men, forslaget møter motbør fra høyeste hold:

- Forslaget fra Jernbanedirektoratet om å integrere flytogtilbudet i det øvrige togtilbudet er dramatisk, selv om det er åpenbart for alle at vi får en utfordring med at det blir fullt på jernbanesporene gjennom Oslo. Det skal mye til for at regjeringen vil bidra til å legge ned det rendyrkede flytogtilbudet, slik vi kjenner det i dag. Flytoget er tross alt en av de største suksessene vi har hatt på jernbanen i nyere tid, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide og fortsetter:

- Flytogtilbudet er i verdensklasse og er veldig godt likt av de reisende. Vi gir derfor et tilleggsoppdrag til Jernbanedirektoratet om å skissere en ruteplan som viser hvordan et rendyrket flytogtilbud kan kombineres med en tilstrekkelig frekvens for det øvrige togtilbudet inn og ut av Oslo, sier Hareide.

Dagens konsesjonsavtale mellom staten ved Samferdselsdepartementet og Flytoget AS om drift av tilbringertjenesten til og Oslo Lufthavn går ut ved årsskiftet 2027/2028. Flytoget kommer uansett til å kjøre fram til da. I tråd med forutsetningene i jernbanereformen som Stortinget behandlet i 2015, skal driften av dette togtilbudet fra årsskiftet 2027/2028 ha blitt tildelt etter konkurranse.

Kilde: Jernbanedirektoratet - LES FLERE: TOGNYHETER

Følg oss på FACEBOOK eller: INSTAGRAMSISTE NYTT FRA REISEMEDTOG.NO:

COVID-19

På grunn av korona-pandemien har UD sendt ut reiseråd der de anbefaler å ikke reise til enkelte land. Disse rådene forandrer seg raskt. I tillegg er det mange tog som ikke går.

TA TOGET I:

Om denne siden


Info: Veterantog i Norge - 2021