Utsetter konkurransen om trafikkpakke 4Utsetter konkurransen om viktig pakke

- Skrevet 30.06.2020 av Kyrre Dahl

Jernbanedirektoratet har besluttet å utsette konkurransen om Trafikkpakke 4. Dette er en av de store pakkene med lokal og intercity-tog på Østlandet.


Larvik stasjon Foto: Kyrre Dahl

Oppstart av trafikkpakken forskyves ett år, til desember 2023. – En utsettelse vil redusere den samlede usikkerheten for togoperatørene, og bidra til at vi får en god og rettferdig konkurranse til det beste for togkundene, sier jernbanedirektør Kirsti L. Slotsvik.

Trafikkpakke 4, som omfatter lokal- og regiontogtrafikken rundt Oslo, skulle etter planen tildeles høsten 2021, med trafikkstart halvannet år senere – i desember 2022. Nå utsettes konkurransen, slik at konkurransegrunnlaget skal være klart i første kvartal 2021, kontrakten tildeles tidlig i 2022 og oppstart blir ved ruteterminskiftet i desember 2023. Samferdselsdepartementet har gitt sin tilslutning til dette.

Trafikkpakke 4 omfatter:

 • Lokal- og regiontogstrafikk mellom Spikkestad /Asker – Lillestrøm (L1)
 • Stabekk/Skøyen – Ski (L2)
 • Oslo S – Jaren (L3)
 • Stabekk – Moss (L21)
 • Skøyen – Mysen/Rakkestad (L22)
 • Oslo S – Halden (R20)
 • Oslo S – Gjøvik (R30).

  – Vår oppgave er å tilrettelegge for en god og rettferdig konkurranse, som gir et best mulig tilbud til de reisende for den samlede ressursinnsatsen. Dette har vi lykkes med i de tre tildelte trafikkpakkene. Med det nye risikobildet vi nå har, ser vi at det kan bli vanskelig å oppnå disse gevinstene med gjeldende fremdriftsplan for Trafikkpakke 4, sier Slotsvik.

  Hun viser til Covid-19-pandemien som har skapt store utfordringer også for togoperatørene, som har måttet nedskalere sitt tilbud etter et trafikkfall de første par månedene på 80-90 prosent.

  – Det har oppstått stor usikkerhet særlig knyttet til hva som vil være normal etterspørsel og inntektsnivå for togoperatørene fremover, samt hvorvidt operatørene har ressurser og økonomi til å prioritere deltagelse i en ny konkurranse, påpeker Slotsvik, og legger til:

  – Dette kommer på toppen av usikkerhet knyttet til tidspunkt for når ny infrastruktur kan tas i bruk. Det pågår flere store utbyggingsprosjekter på jernbanen i Østlandsområdet, og mange av disse realiseres i løpet av avtaleperioden. Selv om vi i konkurransen kan håndtere usikkerhet knyttet til når ny infrastruktur kan tas i bruk, mener vi at en utsettelse også av den grunn vil bidra til at konkurransegrunnlaget, og dermed selve konkurransen, blir bedre fordi operatørene med større sikkerhet kan ta høyde for de mange positive effektene disse investeringene gir.

  Trafikkpakke 4 er vesentlig større og mer kompleks enn de tre allerede tildelte trafikkpakkene. Ikke bare fordi den omfatter betydelig flere togavganger og reisende, men også fordi den bygger på en omfattende rute-, pris- og billettsamarbeidsavtale med fylkeskommunene og kollektivselskapene. Arbeidet med denne er krevende, og eventuelle forsinkelser kan i verste fall vil gi et mer ufullstendig konkurransegrunnlag dersom dette skal være klart i september i år. Dette vil i sin tur kunne føre til mindre presise tilbud, og dermed også større utfordringer i evalueringen av tilbudene.

  – Det er summen av disse usikkerhetene som ligger bak utsettelsen av konkurransen, avslutter Kirsti L. Slotsvik.

  Kilde: Jernbanedirektoratet - LES FLERE: TOGNYHETER

  Følg oss på FACEBOOK eller: INSTAGRAM

  

  SISTE NYTT FRA REISEMEDTOG.NO:

  

 • 

  COVID-19

  På grunn av korona-pandemien har UD sendt ut reiseråd der de anbefaler å ikke reise til enkelte land. Disse rådene forandrer seg raskt. I tillegg er det mange tog som ikke går.

  TA TOGET I:

  Om denne siden


  Info: Veterantog i Norge - 2021