Togbillettene har ikke blitt dyrereTogbillettene har ikke blitt dyrere

- Skrevet 12.08.2020 av Kyrre Dahl

Jernbanedirektoratet avviser at togbillettene i Norge har blitt dyrere som følge av konkurranseutsettingen. Prisene er akkurat de samme som før, går det fram av en pressemelding.


Foto: SJ / Nord

Jernbanedirektoratet har inngått avtaler med flere selskaper om drift av persontrafikk som følge av konkurranseutsettingen. Til grunn for billettprisene i disse avtalene ligger de samme bestemmelsene som ved tidligere avtaler med Vygruppen/NSB.

Denne sommeren har det vært en del oppslag i mediene på bakgrunn av at passasjerer mener togbillettene har blitt dyrere og at dette skyldes konkurranseutsettingen av persontrafikken med tog. Jernbanedirektoratet ønsker å opplyse om at avtalene med de selskapene som har vunnet kontrakter om drift av persontransport med tog er inngått med samme type regulering av billettprisene som de gamle direktetildelte avtalene for togtrafikken, det vil si da det ikke var konkurranse om denne.

I trafikkavtalen reguleres det hvilke priser togoperatørene kan ta for ordinære billetter med full fleksibilitet (dette er billetter som Vy Flex Refunderbar, Go-Ahead Fleks og SJ Standard Refunderbar). Det reguleres også rabatter av ordinær pris til barn og honnør (50 prosent av prisen for ordinær enkeltbillett), samt studenter (40% av prisen for ordinær 30-dagersbillett). Ordinære billetter prises pris per takstenhet man reiser. Denne takst-enheten tilsvarer som regel en kilometer av strekningen, men for enkelte strekninger er det gjort tilpasninger. (Eksempelvis utgjør hele Arendalsbanen bare en takst-enhet). Dette gjør det mulig å kjøpe gjennomgående togbilletter til enhetlig pris uavhengig av om togturen går med ett eller flere selskaper.

Så kan togselskapene i tillegg tilby et visst antall av plassene om bord til en høyere pris og med et høyere servicenivå (f.eks. Vy Pluss, Go-Ahead Komfort og SJ Premium). Dette utgjør for fjerntogene maksimalt 25% av plassene. Selskapene står også fritt til å selge billetter til en rimeligere pris enn ordinær pris for reisen tilsier. Slike billetter markedsføres under ulike navn og er som regel ikke refunderbare. På denne måten kan selskapene gjøre det billigere å reise når det er lavere etterspørsel.

Det er opp til togoperatørene selv å vurdere om de ønsker å samarbeide om rabatt på billetter utover ordinær pris på gjennomgående reiser. Her vil ulike operatørers strategier påvirke prisen på de billigste billettene ulikt. Slike billetter er ikke regulert av kontraktene om offentlig kjøp.

Denne sommeren har kapasiteten i togtrafikken vært redusert med ca 50% som følge korona-restriksjonene. Dette har ført til at særlig fjerntogene har blitt raskere utsolgt enn vanlig og at det dermed har vært færre billetter tilgjengelig på alle prisnivåer, også premiumprodukter. Jernbanedirektoratet antar at det er dette som ligger til grunn for at noen oppfatter prisene som høyere enn tidligere.

Kilde: Jernbanedirektoratet - LES FLERE: TOGNYHETER

Følg oss på FACEBOOK eller: INSTAGRAMSISTE NYTT FRA REISEMEDTOG.NO:

COVID-19

På grunn av korona-pandemien har UD sendt ut reiseråd der de anbefaler å ikke reise til enkelte land. Disse rådene forandrer seg raskt. I tillegg er det mange tog som ikke går.

TA TOGET I:

Om denne siden


Info: Veterantog i Norge - 2020