Britiske myndigheter varsler stor jernbanereformUK: Dropper dagens franchise-system

- Skrevet 21.09.2020 av Kyrre Dahl

Den britiske regjeringen varsler en større jernbanereform som vil bety slutten på dagens franchise-system. Alle dagens avtaler med private togselskap vil bli avsluttet innen to år.


York stasjon. Foto: Kyrre Dahl

Transport-minister Grant Shapps sier at dagens privatiserings-modell, som ble innført for 25 år siden, har ført til en kraftig økning i antallet togpassasjerer, men den pågående pandemien viser at modellen ikke lenger er brukbar. Han varsler at en enklere og mer effektiv modell vil bli lansert i løpet av de neste månedene, melder Railway Gazette.

Dette er ikke slutten på private togaktører i Storbritannia, med Shapps sier at den nye modellen vil bevare det beste fra privatiseringen inkludert konkurranseutsetting og investeringer som har vært vesentlig for den positive utviklingen for jernbanen i Storbritannia, men reformen vil medføre større strategisk lederskap og ansvarsretting.

Det første som vil skje er at Emergency Recovery Management Agreements vil bli inngått med alle togselskaper for en periode på opp til 18 måneder. Dette vil erstatte dagens Emergency Measures Agreements, som ble innført som følge av korona-pandemien. Det betydde i praksis at myndighetene overtok det økonomiske ansvaret for togdriften mens togselskapene kjører tog på bestilling.

Blant målene med den nye reformen, som er under utarbeidelse, er at togselskapene skal koordineres bedre og at de høye kostnadene ved togdriften skal reduseres. Hensikten er å spare penger for skattebetalerne på lang sikt, men på kort sikt er det ventet at jernbaneaktørene må bli tilført store mengder kapital for å holde trafikken i gang. Nøyaktig hva reformen vil medfør blir ikke vedtatt før konsekvensene av pandemien er klare.

- LES FLERE: TOGNYHETER

Følg oss på FACEBOOK eller: INSTAGRAMSISTE NYTT FRA REISEMEDTOG.NO:

COVID-19

På grunn av korona-pandemien har UD sendt ut reiseråd der de anbefaler å ikke reise til enkelte land. Disse rådene forandrer seg raskt. I tillegg er det mange tog som ikke går.

TA TOGET I:

Om denne siden


Info: Veterantog i Norge - 2020