Vil ha tog mellom Hønefoss og GardermoenVil ha tog mellom Hønefoss og Gardermoen

- Skrevet 19.11.2020 av Kyrre Dahl

En rekke politikere fra Høyre ønsker seg direkte togforbindelse fra Hønefoss via Hadeland til Gardermoen. Det er ikke snakk om å bygge en ny bane, i første omgang.


Toget til Bergen på Oslo S Foto: Kyrre Dahl

– Direkte tog fra Hønefoss, og dermed også Jaren via Roa, til Gardermoen er bare et av målene. En slik forbindelse vil også kunne få åpnet en nytt og større arbeidsmarked på Romerike, sier Harald Westby, gruppeleder i Gran Høyre til avisa Hadeland.

Initiativet er oversendt Høyres samferdselsfraksjon på Stortinget, på vegne av gruppelederne i Ullensaker, Lillestrøm, Nittedal, Lunner, Jevnaker, Ringerike og Gran.

De lokale politikerne ser for seg at dette kan gjøres på en rimelig måte, ved å benytte allerede eksisterende infrastruktur. Banen mellom Hønefoss og Roa blir av og til brukt av persontog til Bergen når de ikke kan kjøre via Drammen, mens Alnabanen kun har godstrafikk.

Alnabanen binder sammen Gjøvikbanen og den gamle hovedbanen mellom Grefsen og Alna og er altså en av få muligheter til å kjøre tog utenom Oslo S og tunnelen gjennom Oslo.

Men, Westby sier til avisa Hadeland at dette bare er tenkt som en midlertidig ordning: – Det overordnete målet er å få forlenget Gjøvikbanen fra Grua over til Gardermoen, sier han.

Spørsmålet om en tverrforbindelse fra Gjøvikbanen til Gardermoen ble også vedtaksfestet i Viken fylkeskommunes innspill til ny Nasjonal Transportplan tidligere i år.

Mye av dette er hentet fra: hadeland.no Ekstern lenke

LES FLERE: TOGNYHETER - Følg oss på FACEBOOK eller: INSTAGRAMSISTE NYTT FRA REISEMEDTOG.NO:

COVID-19

På grunn av korona-pandemien har UD sendt ut reiseråd der de anbefaler å ikke reise til enkelte land. Disse rådene forandrer seg raskt. I tillegg er det mange tog som ikke går.

TA TOGET I:

Om denne siden


Info: Veterantog i Norge - 2021