Nå åpner den nye linja til GaliciaNå åpner den nye linja til Galicia

- Skrevet 23.11.2021 av Kyrre Dahl

Spania åpner en ny lang høyhastighetslinje i desember. Den vil kraftig forkorte reisetiden mellom Madrid og byer som Santiago de Compostela, Vigo og A Coruna i Galicia.


AVE-tog - Foto: Kyrre Dahl

Spanske myndigheter hadde på 2000-tallet svært ambisiøse planer om å dekke hele landet tog som går i 300 km/t på nye høyhastighetslinjer. Utbyggingen fikk en bråstopp under finanskrisen og i ettertid har alt arbeid vært konsentrert om å fullføre de viktigste linjene som ble påbegynt.

Mer enn 10 år på overtid er man nå ferdig med linja som går mellom Madrid og Galicia i det nordvestre hjørnet av Spania. Deler av strekningen har vært i bruk en stund, men i desember åpner også den siste delstrekningen, 117 kilometer lange Pedralba de la Pradería – Ourense.

Dermed får viktige byer som Santiago de Compostela, Vigo, A Coruna og Ourense en mye bedre togforbindelse med resten av landet. Som eksempel kan nevnes at Madrid kan nåes på bare 3 timer og 20 minutter fra Santiago. Før utbyggingen startet var dette en tur som tok minst 7 timer, og bare den siste biten reduserer reisetiden med en time.

For å spare penger er det kun enkeltspor på deler av den nye høyhastighetsbanen. Den går gjennom svært kupert terreng og ifølge railjournal.com er 60 % av turen i tunneler. Den er tilrettelagt for å kjøre i 300 km/t men foreløpig kan disse togene bare kjøre til Ourense, der man skifter sporvidde.

Alvia-togene som kjører hele veien fra A Coruna til Madrid har en toppfart på 250 km/t. I Galicia er det relativt nybygde strekninger med iberisk sporvidde, det ligger i kortene at disse en dag vil gjøres om til normalspor, men når dette skal skje er ikke bestemt. Etter det vil man få enda hurtigere tog i området.

De siste årene har stadig mer av høyhastigsnettet kommer på plass og Spania har nå det nest største nettet av høyhastigshetstog i Verden, etter Kina. I Andalucia er linja til Granada åpnet og litt lenger nord er man kommet nærmere Murcia, men foreløpig stopper høyhastighets-strekket noen kilometer utenfor byen.

Det er fortsatt to viktige strekninger som ikke er ferdig. Det er fortsatt ingen høyhastighetstog til de baskiske byene Bilbao og San Sebastian og heller ikke vestover mot grensen til Portugal. Her er det langsiktige planer om et hurtigtog mellom Madrid og Lisboa, en forbindelse som i dag tar 11 timer og forutsetter minst to bytter.

LES FLERE: TOGNYHETER - Følg oss på FACEBOOK eller: INSTAGRAMSISTE NYTT FRA REISEMEDTOG.NO:

COVID-19

På grunn av korona-pandemien har UD sendt ut reiseråd der de anbefaler å ikke reise til enkelte land. Disse rådene forandrer seg raskt. I tillegg er det mange tog som ikke går.

TA TOGET I:

Om denne siden


Togpodden - Podcast


Veterantog i Norge