Bane Nor har startet Norges største digitaliseringsprosjekt - reisemedtog.noBane Nor har startet Norges største digitaliseringsprosjekt

11.05.2018 - skrevet av: Kyrre Dahl

Bane NOR skal fornye jernbanens signalanlegg over hele landet. Utdatert teknologi skal erstattes med et databasert signalsystem som er felles for alle europeiske land, European Rail Traffic Management System (ERTMS). Arbeidene med å forberede østre del av Bergensbanen, Randsfjordbanen og Roa-Hønefossbanen for det nye systemet starter nå.

Illustrasjonsfoto: Hilde Lillejord/Bane Nor

Bane NOR må gjøre en rekke forberedelser langs jernbanen før det nye signalsystemet skal på plass. Det første vi gjør er å bygge føringsvei for kabler på stasjoner, sikrede planoverganger, blokkposter (skillet mellom to sporstrekninger der det til enhver tid bare kan befinne seg ett tog av gangen) og sidespor. NRC Rail AS skal i løpet av utgangen av 2019 gjøre denne jobben fra Hønefoss til Ål på Bergensbanen, Randsfjordbanen og Roa-Hønefossbanen.

Den nye signalteknologien er databasert, og nye fiberkabler er en forutsetning for at systemet skal kunne tas i bruk. Fibertech AS starter i disse dager arbeidene med å etablere rør og fiberoptisk kabel fra Hønefoss til Voss og de skal være ferdige i løpet av høsten 2019.

Stor aktivitet på anleggsområdet

Arbeidene skal utføres i og ved jernbanesporet hvor det normalt kjører tog. I hovedsak skal arbeidene gjøres på dagtid, men av hensyn til både togtrafikken og sikkerheten til mannskapet ute i sporet, må noe av jobben gjøres i perioder hvor togtrafikken er begrenset. Det vil si mellom klokken 19.00 og 07.00 og i helgene.

Arbeidsmannskapet vil flytte på seg langs jernbanen i takt med fremdriften, derfor vil varigheten på arbeidene variere på de ulike stedene. De nærmeste naboene til jernbanen vil motta varsling via SMS med mer informasjon når det nærmer seg oppstart i deres område.

TOGNYHETERTA TOGET I:

Informasjon: Om denne siden


Anbefalt: Tips, Interrail 2019!
Nyheter: ARKIVET