All togtrafikk rammes av politisk streikAll togtrafikk rammes av politisk streik

- Skrevet 03.10.2019 av Kyrre Dahl

Det blir full stans av både persontog og godstog når fagforeningene arrangerer politisk streik mot ny europeisk jernbanepakke


NSB/Vy - Foto: Kyrre Dahl

Samtlige person- og godstog i hele landet stanser to timer mellom klokka 12.00 og 14.00 torsdag 10. oktober fordi Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund oppfordrer sine medlemmer i togselskapene og Bane NOR til politisk streik mot innføring av EUs fjerde jernbanepakke.

Alle tog kjører til nærmeste stasjon innen klokka 12.00 og står der til trafikken gjenopptas fra klokka 14.00. Togene blir minimum to timers forsinket avhengig av når de stoppet på nærmeste stasjon for å vente. Enkelte tog blir innstilt som følge av streiken.

De reisende må også regne med følgeforsinkelser i ettermiddagsrushet i lokal- og regiontrafikken rundt de store byene. Det skyldes at totimers oppholdet fører til at togene ikke vil være riktig plassert etter rutetabellen når de starter opp igjen klokka 14.00. Togene vil gradvis komme i rute utover ettermiddagen.

Dette skriver regjeringen om pakken: EUs fjerde jernbanepakke er en samling med lovgivning fra 2016 utformet for å fullføre det indre markedet for jernbanetjenester i Europa. Pakken fokuserer på innenlands persontransport og følger opp tidligere pakker som har omhandlet grensekryssende godstransport (2001), innenlands persontransport (2004) og grensekryssende persontransport (2007).

Konkret er det regler som skal forenkle og harmonisere prosessene for å godkjenne nytt togmateriell og gi sikkerhetssertifikat til togselskaper. I tillegg innføres krav som legger til rette for økt bruk av konkurranse på likeverdige vilkår.

LES MER: Spørsmål og svar om fjerde jernbanepakke Regjeringen.no

Kilde: BaneNor / Regjeringen - LES FLERE: TOGNYHETER

Følg oss på FACEBOOK eller: INSTAGRAM 
 

COVID-19

På grunn av korona-pandemien fraråder UD reiser til alle land inntil videre. I tillegg har mange land stengt sine grenser og enormt mange tog er innstilt.

TA TOGET I:

Om denne siden


Anbefalt: Tips for Interrail 2019!


Info: Hvordan ta tog til Utlandet