Nytt om jernbane i Statsbudsjettet 2020Nytt om jernbane i Statsbudsjettet 2020

- Skrevet 07.10.2019 av Kyrre Dahl

Regjeringen foreslår å bevilge 26,8 milliarder kroner til jernbaneformål i 2020. Det kommer fram i forslaget til statsbudsjett som nå er lagt fram.


Stortingssalen - Foto: Stortinget

Budsjettet til Jernbanedirektoratet øker med 1,1 milliarder kroner, eller 4,5 % , sammenlignet med 2019. Ellers er det satt av 11,6 milliarder kroner til investeringer i ny infrastruktur, 1,6 milliarder til planlegging av investeringer, 8,7 milliarder til drift og vedlikehold og 4 milliarder til statlig kjøp av persontransporttjenester neste år.

Regjeringen foreslår blant annet å bevilge penger til anleggsstart for InterCity-prosjektet Kleverud - Sørli på Dovrebanen. Det er også prioritert midler til å fullføre planleggingen slik at Sørli - Åkersvika kan få anleggsstart i 2021. Målet er sammenhengende dobbeltspor til Hamar innen 2026 med en reisetid fra Oslo til Hamar på en time.

I sitt forslag til statsbudsjett 2020 foreslår regjeringen å starte anleggsarbeidene med å elektrifisere Trønderbanen mellom Trondheim og Stjørdal, Meråkerbanen mellom Hell og riksgrensen og Stavne-Leangenbanen i Trondheim. I dag kjører disse togene på diesel.

Vil prioritere planlegging og pågående prosjekter

Regjeringen skriver i statsbudsjettet at de vil prioritere å fullføre planleggingsarbeid slik at man kan få satt i gang anleggene. Det gjelder for eksempel Ringeriksbanen, der det settes av penger til fellesprosjektet med E16 Høgkastet Hønefoss, slik at planleggingen er ferdig i 2020.

De nye InterCity-prosjektene på Vestfoldbanen, Dovrebanen og Østfoldbanen skal også prioriteres slik at planleggingen gjøres ferdig. Regjeringen går også inn for å fortsette planleggingen av ny Oslo-tunnel mellom Oslo S og Lysaker, fellesprosjektet E16 Vossebanen og tiltak for å få halvtimes frekvens på Trønderbanen

Flere av de pågående prosjektene skal også videreføres ( med åpningsår i parentes ) : Follobanen, nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski (2022), Nykirke-Barkåker (2024) og Drammen-Kobbervikdalen (2025) på Vestfoldbanen. Venjar-Eidsvoll-Langset på Gardermo- og Dovrebanen (2023), Sandbukta-Moss-Såstad på Østfoldbanen (2024) og Arna-Fløen på Vossebanen (2022), inkludert ferdigstilling i 2020 av ny Ulriken tunnel

Det er også satt av penger til mindre investeringer: bygging av kryssingsspor på Gjøvikbanen, plattformforlengelser på Vossebanem og strekningene Stabekk-Ski og Spikkestad-Lillestrøm. Det blir også bygging av anlegg for togparkering på Kongsberg på Sørlandsbanen, Ski på Østfoldbanen, samt Gjøvik og Jaren på Gjøvikbanen.

Vil bygge om personvogner til natt-tog

I statsbudsjettet for 2020 foreslår regjeringaen 50 millioner kroner til å bygge om fem personvogner til sovevogner med liggestoler, av typen «business-class» på fly. De første av vognene som blir bygd om, kan være i drift i midten av 2020, mens de siste vognene kan bli ferdigstilt i begynnelsen av 2021.

Regjeringen vil bruke 110 millioner kroner for å få satt i drift ni nye Flirt-tog, som blant annet skal gi økt kapasitet på Østlandet. I løpet av 2020 vil 123 Flirt-tog være i drift i Norge.

Det skal bli bedre for pendlertrafikken i Oslo-området. 6,6 millioner kroner er satt av til å utvide rushtidstilbudet for lokaltrafikken i Oslo, og trafikken mellom Østfold og Oslo. Rushtiden blir utvidet fra desember 2019 med åtte ekstra avganger på hverdager til Ski, Moss, Halden og Dal. Fra desember 2020 blir det i alt 23 avganger med dobbeltsett framfor enkeltsett.

Det er også planer om å forbedre tilbudet for pendlere fra Vestfold til Grenland om morgenen, flere helgeavganger i den sørlige delen av Oslo og Ski. Det skal sikres sømløse tilbud til reisende i Oslo/Viken og i Trøndelag ved at man skal kunne kjøpe en billett fra en tilbyder uavhengig av fremkomstmiddel. Regjeringen vil også opprette sykkelhotell eller annen form for sykkelparkering.

Kilde: Samferdselsdepartementet - LES FLERE: TOGNYHETER

Følg oss på FACEBOOK eller: INSTAGRAM 
 

TA TOGET I:

Om denne siden


Anbefalt: Tips for Interrail 2019!


Info: Hvordan ta tog til Utlandet