Passasjerene er mer misfornøyd med VyPassasjerene er mer misfornøyd med Vy

- Skrevet 20.11.2019 av Kyrre Dahl

- Dette var dessverre forventet, togene holder ikke ruten ofte nok, sier Konserndirektør Arne Fosen i Vy tog.


Et Vy-tog FOTO: Vy

Etter en lang periode med mye togtrøbbel, gir kundene tydelig beskjed. Tilfredsheten hos Vys togkunder synker i siste måling. To ganger i året måler Vy hvor fornøyde togkundene er med Vys leveranser. Høstens tall viser at samlet kundetilfredshet for Vy tog går ned fra 74 til 67 poeng.

- Hvor fornøyde kundene er henger tett sammen med togenes punktlighet. Med store arbeider og etterfølgende driftsproblemer på spor og signalanlegg i sommer og tidlig høst, forventet vi et svakt resultat. Etter at Vys kundetilfredshet våren 2019 viste god utvikling tross navnebyttet, viser høstens tall en nedgang, forteller Fosen. - Vi vet godt at det aller viktigste for kundene er at toget kommer og går som det skal, sier Arne Fosen videre.

De mest fornøyde togkundene finner vi i vest, som har Norges høyeste kundetilfredshet på 76 poeng. Kundetilfredshet for nord er på 73 poeng, i sør er den 74 poeng og for Gjøvikbanen er den 74 poeng. Den laveste kundetilfredsheten finner vi i på Østlandet med 62 poeng. Et resultat under 60 poeng regnes som svakt, over 70 poeng regnes som godt, og 75 poeng eller bedre anses for å være et meget godt resultat hvor kundene er svært fornøyde eller begeistret.

August måned viste en total punktlighet for Vy tog på 79,4 prosent, som er den laveste punktligheten som er målt siden vinteren 2010. Punktligheten går ned i alle fire regioner. Kundeundersøkelsen er utført i perioden 9. - 27. september.

Kilde: Vy - LES FLERE: TOGNYHETER

Følg oss på FACEBOOK eller: INSTAGRAM 
 

COVID-19

På grunn av korona-pandemien fraråder UD reiser til alle land inntil videre. I tillegg har mange land stengt sine grenser og enormt mange tog er innstilt.

TA TOGET I:

Om denne siden


Info: Veterantog i Norge - 2020