Vy Tog vant anbudet om BergensbanenVy Tog vant anbudet om Bergensbanen

- Skrevet 09.12.2019 av Kyrre Dahl

Jernbanedirektoratet har i dag tildelt kontrakten for persontogtjenester på strekningene Fjerntog Oslo S-Bergen, Regiontog Bergen-Voss-Myrdal og Lokaltog Bergen-Arna til Vy Tog.


FOTO: NJÅL SVINGHEIM / Jernbanedirektoratet

Det vinnende tilbudet innebærer en rekke tilbudsforbedringer for blant annet pendlere, fritidsreisende og reisende med nattog. Staten vil i avtaleperioden på maksimalt 11 år motta inntil 2,2 milliarder kroner fra Vy Tog for retten til drive persontrafikken på de nevnte strekningene.

Konkurransen om kontrakten for Trafikkpakke 3 Vest sto i sluttfasen mellom Vy Tog, TideArriva og SJ Norge. - Konkurransen om Trafikkpakke 3 Vest har vært hard, i likhet med de to første trafikkpakkene. De tre tilbudene har det til felles at de gir mer tog for pengene. Tilbudet fra Vy Tog var best både på kvalitet og kostnad, og vil innebære vesentlige forbedringer av rutetilbudet når det gjelder antall avganger og en spennende videreutvikling av togproduktet, sier jernbanedirektør Kirsti Slotsvik.

Tilbudsforbedringene vil i hovedsak bestå av:

 • Flere avganger på alle strekningene i trafikkpakken
 • Bedre nattogtilbud
 • Forbedret servicekonsept
 • Bedre løsninger for reisende med særskilte behov
 • Forbedrede transportvilkår

  Kvalitet og pris ble vektet henholdsvis 60 og 40 prosent. Avtalen løper i ni år, fra desember 2020 til desember 2029, med mulighet (opsjon) til å forlenge med inntil to år.

  Når det gjelder kvalitet, har tilbyderne blitt evaluert på følgende fire hovedkriterier: Plan for flere og mer fornøyde kunder, løsning for kundeservice, løsning for robust og effektiv drift og løsning for mobilisering før trafikkstart. I dette ligger også vurdering av blant annet løsninger for punktlighet og regularitet, avvikshåndtering, vedlikehold, renhold og kundekomfort, evne til å tiltrekke og beholde medarbeidere og effektiv samhandling med annen lokal kollektivtrafikk.

  Som oppdragsgiver har Jernbanedirektoratet videre stilt minimumskrav til kundetilbudet på de enkelte strekningene, som for eksempel antall avganger, hvor tog skal stoppe og hva en ordinær togbillett maksimalt skal koste – herunder også minstekrav knyttet til sosiale rabatter (for barn, studenter og honnør).

  - Vy Tog har ambisiøse planer for togstrekningene som inngår i trafikkpakken, og har levert planer som både økonomisk og gjennomføringsmessig fremstår som gode og realistiske. Dette vil de reisende merke, fremholder jernbanedirektør Slotsvik.

  Ansatte i Vygruppen som arbeider med å produsere dette togtilbudet i dag vil få tilbud om overføring til Vy Tog etter reglene i Arbeidsmiljøloven og Jernbaneloven. Som i tidligere trafikkpakker må vinnende operatør inngå avtale med Entur om reiseplanleggings- og billetteringsløsning for å sikre at kundene får ruteinformasjon og får kjøpt billett til alle togavganger på ett sted. Videre skal Vy Tog leie togmateriell av Norske tog.

  I løpet av avtaleperioden, inklusive begge opsjonsårene, vil staten motta et samlet vederlag på inntil 2,2 milliarder kroner. I gjeldende direktekjøpsavtale med Vygruppen betaler staten i 2019 ca. 201 millioner kroner for kjøp av persontogtjenester på Regiontog Bergen-Voss-Myrdal og Lokaltog Bergen-Arna, samt Fjerntog Oslo S-Bergen (nattog). Fjerntog Oslo S-Bergen (dagtog) er ikke en del av det offentlige kjøpet, og staten betaler således ikke noe for dette togproduktet i dag.

  Vy Tog vil kunne motta en oppstartsbonus på inntil 20 millioner kroner, og en årlig bonus på inntil 16 millioner kroner. Utbetaling av bonus forutsetter at selskapet blant annet når definerte milepæler i oppstarten, og milepæler for økt kundetilfredshet.

  Jernbanedirektoratet sikter mot at kontrakten med Vy Tog kan signeres fredag 20. desember 2019 (i Bergen), etter at en karensperiode på ti dager er utløpt.

  Kilde: Jernbanedirektoratet - LES FLERE: TOGNYHETER

  Følg oss på FACEBOOK eller: INSTAGRAM

  

  

 • 

  COVID-19

  På grunn av korona-pandemien har UD sendt ut reiseråd der de anbefaler å ikke reise til enkelte land. Disse rådene forandrer seg raskt. I tillegg er det mange tog som ikke går.

  TA TOGET I:

  Om denne siden


  Info: Veterantog i Norge - 2020