Nye lokaltog skal gi bedre togtilbud på ØstfoldbanenNye tog skal gi bedre tilbud på Østfoldbanen

- Skrevet 26.11.2019 av Kyrre Dahl

Samferdselsdepartementet vil kjøpe 30 nye lokaltog for å gi plass til flere passasjerer og mer punktlige tog på Østfoldbanen.


Type 69 FOTO: Heggø

- Mange lokaltog i Oslo-området er gamle og klare for utskifting. Det sier samferdselsminister Jon Georg Dale. - Vi foreslår nå å kjøpe 30 nye lokaltog, og de fleste av disse skal erstatte de eldste togene på Østfoldbanen. De nye lokaltogene kommer til å ha plass til flere passasjerer og bidra til at togene kommer og går når de skal, sier Dale.

Mer konkret er det i forslag til endringer i samferdselsbudsjettet at departementet foreslår en kostnadsramme på 4,2 milliarder kroner for å kjøpe 30 nye lokaltog. Norske tog AS skal gjennomføre kjøpet og i anbudet vil de be om opsjon på kjøp av ytterligere 170 lokaltog, slik at man kan få inn mange nye lokaltog i årene som kommer.

- Å skaffe nye lokaltog er viktig for å modernisere togtilbudet i Oslo-området, fordi veldig mange reiser med tog til og fra arbeid. Dette er en del av regjeringens store satsing på jernbane, sier samferdselsministeren i en pressemelding. De nye togene kan være i trafikk fra 2023.

Det er lokaltog av typen 69 (bildet) som kommer til å bli erstattet i første omgang. Disse togene er gamle og trafikkerer i dag strekningen Skøyen-Ski på Østfoldbanen. Dagens tog har plass til om lag 570 passasjerer per togsett, mens de nye togene vil ha en kapasitet på opp mot 850 personer.

Kilde: Samferdselsdepartementet - LES FLERE: TOGNYHETER

Følg oss på FACEBOOK eller: INSTAGRAM 
 

COVID-19

På grunn av korona-pandemien fraråder UD reiser til alle land inntil videre. I tillegg har mange land stengt sine grenser og enormt mange tog er innstilt.

TA TOGET I:

Om denne siden


Info: Veterantog i Norge - 2020